logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี
โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยของข้าราชการในที่ราชพัสดุ
มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) แพร่ระบาด
โควิด-19