logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

part time employee

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  2 April 2564
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนนโยบาย
  31 March 2564
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนนโยบาย
  22 March 2564
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรีประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนนโยบาย
  12 March 2564
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานสำรวจ
  16 November 2563
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  11 November 2562
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) (สอบปฏิบัติ) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)
  6 November 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  25 October 2562
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรีประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  1 October 2562
 • ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  25 December 2560
 • รับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  20 November 2556