logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ติดต่อสำนักงาน

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี

  ๓๕๓ หมู่ ๒ ถนนดอนคาน ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐

 • โทร : ๐ ๓๒๔๒ ๕๕๐๘
  โทรสาร : ๐ ๓๒๔๑ ๒๑๒๙
 • อีเมล rtpbr@treasury.go.th
 • ไฟล์แนบ
  รองรับไฟล์ขนาดไม่เกิน 5M
 • เคลียร์ข้อมูล