logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี ขอเชิญร่วมชิม ช้อป ในโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ตามแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 4

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี ขอเชิญร่วมชิม ช้อป ในโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ตามแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 4 ในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี มาให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการขอพระราชทานเพลิง ณ อาคารราชพัสดุบริเวณเขาหลวง ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี #PR_TRD #เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ

อัลบั้มภาพ

23 พฤษภาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • กค 0312/ว 69 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ประชาสัมพันธ์คู่มือการใช้งานแอปพิเคชัน (Ap...
  7 มิถุนายน 2564
  จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง
 • การรับจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 1 พฤษภาคม 2562
  31 พฤษภาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 13 ครั้ง
 • การรับจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 1 พฤษภาคม 2562
  30 เมษายน 2564
  จำนวนเข้าชม 41 ครั้ง