logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1. ผู้เช่าเพื่ออยู่อาศัยและเพื่อประกอบการเกษตร ยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าปี พ.ศ. 2565 (หากผู้เช่าได้ชำระค่าเช่าปี พ.ศ. 2565 แล้ว จะผลักค่าเช่าปี พ.ศ. 2565 ไปเป็นค่าเช่าปี พ.ศ. 2566 แทน)

2. ผู้เช่าอาคารราชพัสดุและเพื่อประโยชน์อย่างอื่น ยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่า 3 เดือน คือ เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2565 โดยให้ผู้เช่าที่ประสงค์จะเข้าร่วมมาตรการดังกล่าว ยื่นคำร้องต่อสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

3. ผู้เช่าประเภทอื่น นอกเหนือจากข้อ 1 และข้อ 2 หากประสงค์จะเข้าร่วมมาตรการ ขอให้ยื่นหนังสือและชี้แจงเหตุผลความจำเป็น พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของกรมธนารักษ์เป็นรายกรณี

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ 2565.pdf 700 KB 26
21 ธันวาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 33 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การประมูลขายที่ราชพัสดุที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาข...
  1 กันยายน 2565
  จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์ การจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 110 ปี วชิรพยาบาล เพื่อน้อมรำลึกในพ...
  24 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 86 ครั้ง
 • มหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้าน อาหารผสานศิลป์ ภายใต้โครงการมหกรรมวัฒนธรรมเมืองเพชร จังหว...
  22 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 41 ครั้ง