logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นางสาวขนิษฐา สมหวัง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 นางสาวขนิษฐา สมหวัง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลธงชัย ในการดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย Antigen Test Kit (ATK) ก่อนเข้าปฏิบัติงาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคนของ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อัลบั้มภาพ

5 มกราคม 2565 | จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันปราบดาภิเษกส...
  30 ธันวาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง
 • นางสาวขนิษฐา สมหวัง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี เข้าร่วมจังหวัดเคลื่อนที่โครงการ “เพ...
  22 ธันวาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 82 ครั้ง
 • นางสาวขนิษฐา สมหวัง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี ร่วมงาน “เทศกาลของขวัญปีใหม่ จากภูมิ...
  22 ธันวาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 58 ครั้ง