logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน (คทช.) จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2565

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวณัฐชานันท์ อภิรักษ์ธนกุล ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน (คทช.) จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2565
โดยมีท่านสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธาน

อัลบั้มภาพ

19 กันยายน 2565 | จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • พิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 1 ตุลาคม 2565
  4 ตุลาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 33 ครั้ง
 • ประชุมบุคลากรของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
  27 กันยายน 2565
  จำนวนเข้าชม 45 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2565
  23 กันยายน 2565
  จำนวนเข้าชม 50 ครั้ง