logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี ได้ดำเนินการลงพื้นที่ปิดป้ายประกาศการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาลและโดยประการอื่น เพื่อมิให้ผู้ใดเข้าไปเพื่อยึดถือ หรือครอบครอง

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี ได้ดำเนินการลงพื้นที่ปิดป้ายประกาศการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตาม คำพิพากษาของศาลและโดยประการอื่น เพื่อมิให้ผู้ใดเข้าไปเพื่อยึดถือ หรือครอบครอง หรือเข้าไปทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนการใช้ประโยชน์โดยปกติสุข หรืออันเป็นการทำลายหรือทำให้เสื่อมสภาพแก่ที่ราชพัสดุ โดยมิได้รับอนุญาต

อัลบั้มภาพ

12 พฤศจิกายน 2564 | จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี จัดประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโ...
  1 ธันวาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 38 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี จัดประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโ...
  22 พฤศจิกายน 2564
  จำนวนเข้าชม 43 ครั้ง
 • ประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 8/2564
  19 พฤศจิกายน 2564
  จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง