logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 5/2565

เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 นางสาวณัฐชานันท์ อภิรักษ์ธนกุล ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 5/2565
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี 
โดยมีท่านณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธาน

อัลบั้มภาพ

20 กันยายน 2565 | จำนวนเข้าชม 64 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • พิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 1 ตุลาคม 2565
  4 ตุลาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 33 ครั้ง
 • ประชุมบุคลากรของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
  27 กันยายน 2565
  จำนวนเข้าชม 45 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 2/2565
  23 กันยายน 2565
  จำนวนเข้าชม 50 ครั้ง