logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี ได้ดำเนินโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔

วันอังคารที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
ได้ดำเนินโครงการ "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ"
ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔ ณ อาคารราชพัสดุหลังลำดับที่
พบ.๔๗๗๒ (บางส่วน) พบ.๔๗๗๔-๔๗๗๖ ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี โดยภายในโครงการได้มีการจำหน่ายสินค้า เช่น ผัก ผลไม้
และสินค้าของชุมชน พร้อมกับได้จัดให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี
มาประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการขอพระราชทานเพลิง ภายใต้มาตราการป้องกัน
การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัย
ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน

อัลบั้มภาพ

25 พฤษภาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประชุมเจ้าหน้าของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี ครั้งที่ 4/2564
  5 มิถุนายน 2564
  จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง
 • นางสาวขนิษฐา สมหวัง ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมทำกิจกรรมกับคณะ...
  5 มิถุนายน 2564
  จำนวนเข้าชม 48 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี  ได้จัดกิจกรรมถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 7...
  24 พฤษภาคม 2564
  จำนวนเข้าชม 50 ครั้ง