logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

 

ทำเนียบผู้บริหาร

 
 
 
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน
 
 
 
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2560 - 2561
 
 

 

นายเกษมภูมิ วีรสมัย

ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 - 2559
 
 
 
นายปกรณ์ วโรรส
ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 -2555
 
 
 
นายราเชนทร์ อุดมศิริ
ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2551- 2555
 
 
 
นายเกรียงไกร เตียงเกตุ
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2545 - 2551
 
6 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 1448 ครั้ง